ติดตั้ง opencv บน MacOS สำหรับ python3

สำหรับเพื่อนๆ นักพัฒนาที่ต้องการพัฒนา application บน opencv ด้วย python3 บน MacOS มีวิธีการติดตั้งดังนี้ 1. ให้ทำการติดตั้งโปรแกรม xcode เวอร์ชั่นล่าสุดก่อน 2. หลังจากนั้นให้ทำการติดตั้ง Homebrew อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://brew.sh การติดตั้งให้ทำการเปิด terminal แล้ว รันคำสั่งดังนี้ /usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)" 3. ในระหว่างการติดตั้ง Homebrew จะมีกระบวนการให้ติดตั้ง Xcode command line tools ด้วย ถ้าไม่สำเร็จเราสามารถติดตั้ง Xcode command...

Work Integrated Learning แบบไหนที่ช่วยสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ

เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา มีเวลาว่างนิดนึง หลังจากกลับมาจากบรรยายพิเศษจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเรื่องการเตรียมสหกิจศึกษา ทำให้ผมมีโจทย์คิดหลายๆ ข้อ ว่าทำอย่างไรจะทำให้สถาบันการศึกษาสามารถเพิ่มการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกมาได้มากยิ่งขึ้น ในส่วนของเนื้อหาการสอน องค์ความรู้ผมไม่เป็นห่วงเท่ากับการที่ทำให้นักศึกษาสามารถมองภาพสถานการณ์จริงในธุรกิจ การนำเอาองค์ความไปประยุกต์ใช้ และการปรับตัวให้ทันกับโลกในปัจจุบันได้ ผมคิดได้อย่างเดียวว่านั้นคือการทำ WIL (Work Integrated Learning) จึงมีโจทย์ให้คิดต่อว่า แล้วรูปแบบไหนที่ดีที่สุด หรือต้องทำหลายๆ อย่าง เพื่อให้ได้คุณภาพในแต่ละด้านที่ต้องการ รูปแบบ WIL (Work Integrated Learning) ที่มีอยู่ประมาณ 9 รูปแบบ (สุเมธ แย้มนุ่น 2547: 23) 1. การกําหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา...

ทุกอาชีพจะถูกหุ่นยนต์แย่งงาน จริงหรือ?

  จากประเด็นที่ว่ายุค 4.0 หุ่นยนต์จะมาแย่งงานมนุษย์อาจทำให้หลายคนเกิดความกังวลว่าจะตกงาน เพราะกลัวว่าจะไม่มีทักษะและความสามารถมากพอที่จะสู้กับ AI หรือหุ่นยนต์ได้ ซึ่งจากงาน TeC 2018 ประสบการณ์จริง จากคนดิจิทัล งานสุด Exclusive ที่จัดขึ้น ณ Central Plaza Westgate ชั้น 4 Hall Westgate เมื่อวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ก็เป็นโอกาสพิเศษอย่างยิ่งที่ คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ JOBBKK.COM ผู้นำ e-Job Platform เจ้าของรางวัล...
- Advertisement -

Recent Posts