ติดตั้ง opencv บน MacOS สำหรับ python3

สำหรับเพื่อนๆ นักพัฒนาที่ต้องการพัฒนา application บน opencv ด้วย python3 บน MacOS มีวิธีการติดตั้งดังนี้ 1. ให้ทำการติดตั้งโปรแกรม xcode เวอร์ชั่นล่าสุดก่อน 2. หลังจากนั้นให้ทำการติดตั้ง Homebrew อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://brew.sh การติดตั้งให้ทำการเปิด terminal แล้ว รันคำสั่งดังนี้ /usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)" 3. ในระหว่างการติดตั้ง Homebrew จะมีกระบวนการให้ติดตั้ง Xcode command line tools ด้วย ถ้าไม่สำเร็จเราสามารถติดตั้ง Xcode command...
- Advertisement -

Recent Posts