32.4 C
Bangkok, TH
วันพุธ, มิถุนายน 19, 2019

ไม่มีโพสต์ที่แสดง

- Advertisement -

APLICATIONS

Work Integrated Learning แบบไหนที่ช่วยสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ

เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา มีเวลาว่างนิดนึง หลังจากกลับมาจากบรรยายพิเศษจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเรื่องการเตรียมสหกิจศึกษา ทำให้ผมมีโจทย์คิดหลายๆ ข้อ ว่าทำอย่างไรจะทำให้สถาบันการศึกษาสามารถเพิ่มการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกมาได้มากยิ่งขึ้น ในส่วนของเนื้อหาการสอน องค์ความรู้ผมไม่เป็นห่วงเท่ากับการที่ทำให้นักศึกษาสามารถมองภาพสถานการณ์จริงในธุรกิจ การนำเอาองค์ความไปประยุกต์ใช้ และการปรับตัวให้ทันกับโลกในปัจจุบันได้ ผมคิดได้อย่างเดียวว่านั้นคือการทำ WIL (Work Integrated Learning) จึงมีโจทย์ให้คิดต่อว่า แล้วรูปแบบไหนที่ดีที่สุด หรือต้องทำหลายๆ อย่าง เพื่อให้ได้คุณภาพในแต่ละด้านที่ต้องการ รูปแบบ WIL (Work...

HOT NEWS