เมื่อช่วงสงกรานต์ทาง AIS Fibre ได้ส่ง SMS มาบอกว่าได้ upgrade speed ของคุณจาก 100/30Mbps เป็น 200/50Mbps ให้เป็นที่เรียบร้อย แต่ชำระค่าบริการรายเดือนเท่าเดิม หลังจาก Mikrotik RB450G ตัวเก่ามีปัญหา เมื่อวานตอน 2 ทุ่มจึงได้เวลาไปหา Mikrotik ตัวใหม่มาเปลี่ยนเป็นรุ่น RB850G ที่สเปกดีกว่าเดิม ตอนห้างเซียร์รังสิตกำลังจะปิด (อย่าคิดว่าตัวใหม่จะไม่พังอีกนะ 555+) และได้นำเอามา set up ใหม่โจทย์ใหม่ครั้งนี้ อยากได้ลองเล่น IPv6 บน AIS Fibre บ้าง และให้อุปกรณ์ในบ้านรองรับการทำงานบน IPv6 ทั้งหมด จึงได้เป็นที่มาของการเขียนบทความในครั้งนี้
ต้องขอออกตัวก่อนว่า ผมมีเวลาในการเตรียมอุปกรณ์และหาความรู้ไม่กี่ชั่วโมง หากมีข้อผิดพลาดประการใด แนะนำหรือชี้แนะผมมาได้เลยนะครับ เรามาเริ่ม config กันได้เลยครับ
ก่อนอื่นต้องอัพเกรด package บน mikrotik ให้รองรับ IPv6 ก่อนนะครับ ถ้ามีแล้วให้เลือก enable และจะได้ผลตามรูปที่ 1 ครับถ้ายังไม่มีให้ upload package ใหม่เข้าไปครับ

รูปที่ 1 แสดง package ipv6

เมื่อ package ipv6 บน mikrotik ได้รับการติดตั้งเรียบร้อย เริ่ม config ได้เลยครับ

ขั้นตอนที่ 1 ทำ pppoe-out รองรับการทำงานบน ipv6 โดยไปแก้ไขที่ ppp profile ครับ แล้วเลือก option ดังรูปที่ 2 ครับ ส่วนการตั้งค่า pppoe ให้ย้อนกลับไปดูบทความก่อนหน้านี้นะครับ Mikrotik กับ AIS Fibre แบบ Bridge mode ครับ

รูปที่ 2 เปิดการใช้งาน IPv6 และ Encryption บน PPP Profile

ขั้นตอนที่ 2 ทำการสร้าง DHCP IPv6 Pool ฝั่ง LAN Interface ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 IPv6 Pool on LAN

ขั้นตอนที่ 4 สร้าง DHCP Server ของ IPv6 โดยนำเอา DHCP IPv6 Pool ในขั้นตอนที่ 3 มาทำงานร่วมกัน ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 การสร้าง DHCP IPv6 Server บน LAN

ขั้นตอนที่ 5 ทำการ config DHCP Client บน pppoe-out เพื่อร้องขอ IPv6 prefix จาก AIS Fibre ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 DHCP IPv6 บน pppoe-out

ขั้นตอนที่ 6 เพิ่ม Neighbor Discovery บน Interface เพื่อรองรับการทำงาน IPv6 ให้ disable all interface ก่อนแล้วจึงเพิ่มเฉพาะ Interface ที่ต้องการเข้าไป ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 ทำการเปิดใช้ ND บน Interface ที่ต้องการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 7 ทำการ config PD Pool บน pppoe profile ดังรูปที่ 7

รูปที่ 6 การตั้งค่า PD Pool on ppp-profile

ซึ่งจะได้ config ดังนี้ครับ เพื่อนๆ ลองเอาไปปรับแก้ใช้กันดูนะครับ
# apr/22/2018 08:38:53 by RouterOS 6.42
# software id = 2H9M-QVQC
#
# model = 850Gx2
# serial number = xxxxxxxx
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=E1:AIS_FIBRE
set [ find default-name=ether2 ] name=E2:LAN02
set [ find default-name=ether3 ] name=E3:LAN03
set [ find default-name=ether4 ] name=E4:LAN04
set [ find default-name=ether5 ] name=E5:HOME_LAN

/interface vlan
add interface=E1:AIS_FIBRE name=AIS_VLAN10 vlan-id=10

/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik

/ip pool
add name=LAN_Pool01 ranges=10.55.55.1-10.55.55.240

/ip dhcp-server
add address-pool=LAN_Pool01 disabled=no interface=E5:HOME_LAN name=DHCP_HOME

/ipv6 dhcp-server
add address-pool=IPv6_LAN_Pool interface=E5:HOME_LAN lease-time=1d
name=DHCPv6_LAN_Server

/ipv6 pool
add name=IPv6_LAN_Pool prefix=2001:db8::/62 prefix-length=64

/ppp profile
set *FFFFFFFE dhcpv6-pd-pool=IPv6_LAN_Pool use-upnp=yes

/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=AIS_VLAN10 name=pppoe-out1 password=xxxx profile=default-encryption use-peer-dns yes user=8800xxxxx

/ipv6 settings
set accept-router-advertisements=yes

/ip address
add address=10.55.55.254/24 interface=E5:HOME_LAN network=10.55.55.0

/ip dhcp-server network
add address=10.55.55.0/24 dns-server=10.55.55.254,8.8.8.8 gateway=10.55.55.254 netmask=24 ntp-server=10.55.55.254

/ip dns
set allow-remote-requests=yes cache-max-ttl=1d cache-size=5000KiB max-concurrent-queries=1024 max-concurrent-tcp-sessions=2048 \
max-udp-packet-size=40960 query-server-timeout=3s

/ip firewall mangle
add action=accept chain=forward in-interface=pppoe-out1
add action=accept chain=forward out-interface=pppoe-out1

/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pppoe-out1

/ipv6 address
add from-pool=PD_Pool interface=pppoe-out1
add address=::1 from-pool=IPv6_LAN_Pool interface=E5:HOME_LAN

/ipv6 dhcp-client
add add-default-route=yes interface=pppoe-out1 pool-name=PD_Pool request=prefix

/ipv6 nd
set [ find default=yes ] advertise-dns=yes disabled=yes hop-limit=64 managed-address-configuration=yes mtu=9000 other-configuration=yes ra-lifetime=10m reachable-time=10s retransmit-interval=10s
add advertise-dns=yes hop-limit=64 interface=pppoe-out1 managed-address-configuration=yes other-configuration=yes
add advertise-dns=yes hop-limit=64 interface=E5:HOME_LAN managed-address-configuration=yes other-configuration=yes

/ipv6 nd prefix
add autonomous=no interface=E5:HOME_LAN

/system clock
set time-zone-name=Asia/Bangkok

/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=103.22.182.121

ทดสอบในส่วนของเครื่อง client ก็มีได้รับ dhcp ดังรูปที่ 7 ครับ

รูปที่ 7 IPv6 on Clients

ตรวจสอบดู IPv6 address บน Mikrotik ได้ผลดังรูปที่ 8 ครับ

รูปที่ 8 แสดง IPv6 Address บน Mikrotik

หลังจากนั้นผมได้ทำการทดสอบความเร็วของ Internet ที่ได้ เป็นน่าพอใจเลยทีเดียวครับ ตามรูปที่ 9 ทดสอบ 5 ครั้งได้ speed ที่เกินความคาดหมายทุกครั้งครับ

รูปที่ 9 ผลการทดสอบความเร็วของอินเตอร์เน็ต 5 ครั้ง

สิ่งที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม
1. ทำไมบน LAN ของ Client มี IPv6 หลาย prefix?
2. ต้องใช้เวลาศึกษา IPv6 ให้มากกว่านี้เพิ่มขึ้น เพื่อนำไปต่อยอดในการใช้งานในอนาคต

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here